Áhítat, 2023. január 17.

Lk 12,13-21
Veres Sándor főgondnok

 

A sokaságból így szólt hozzá valaki: Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget! 

De ő így válaszolt: Ember, ki tett engem bíróvá fölöttetek, hogy megosszam az örökséget? 

Azután ezt mondta nekik: Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg.

Aztán példázatot mondott nekik: Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje. 

Így gondolkozott magában: Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. 

Majd így szólt: Ezt teszem: lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda gyűjtöm be minden gabonámat és javamat, 

és ezt mondom a lelkemnek: Én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál! 

Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? 

Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag.

Lk 12,13-21

Csatolt állományok