Elnökség és szervezet

Egyházkerületünk elnöksége és tisztségviselői:

Dr. Szabó István püspök
Veres Sándor főgondnok

lelkészi főjegyző - üresedésben
világi főjegyző - üresedésben

Lelkészi jegyzők:

Bacskai Bálint
Hantos Péter
Varga Nándor

Világi jegyzők:
Arday-Janka Zsolt
Tokody Attila
üresedésben

Jogtanácsos:
Dr. Kéri Tamás

Gyűjteményi igazgató:
Dr. Berecz Ágnes

Püspöki titkár:
Kardos Ábel

Egyházkerületi levéltáros:
Nagy Edit

Egyházkerületi pénztáros:
Fónagy György

Elnökségi titkárságvezető:
Tóth Gáborné

Főjegyzői titkárnő:
Pintér Gyuláné

Tanulmányi titkár:
Szabó Gabriella

Külügyi titkár:
Regéczy-Nagy Enikő

Egyházkerületi lapok:
DUNAMELLÉK - Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények
Közös(s)Ég Magazin