Hadd zengjen énekszó

Hadd zengjen énekszó I.
ISMN 9790801650795

Címlapterv: Bácsfalusi Zsuzsanna
Kottagrafika, Forrás-, szerzőmutatók: Fáy Aladár
Igehelymutató és Tárgymutató: Vizi István
Szerkesztette: Dunamelléki Református Egyházkerület Egyházzenei Bizottsága
Kiadja: Dunamelléki Református Egyházkerület, 2009 évben, 1000 példányban
Felelős kiadó: Dr. Szabó István
Sajtó alá rendezte: Draskóczy László
Nyomda: O. A. Invest


Miért kell új énekeskönyv?
Az énekeskönyv imádságos könyv. Gyermekkoromban a napot a szüleimtől tanult esti imádsággal zártam le. Aztán megtanultam a Miatyánkot, énekeskönyvi énekeket, később felfedeztem a Zsoltárok könyvét. Azóta is keresem sok hívő társammal együtt a szavakat, melyek aktuális életérzéseinket kifejezik, melyek segítségével mindazt, ami bennünket ér, Isten jelenlétében lelkileg feldolgozhatjuk. Ebben segítségünkre vannak az énekek. Egy új énekeskönyvben - szándékunk szerint - helyet kaphatnak a kortársak imádságai, akik ugyanabban a világban élnek; ugyanazok között a történelmi, társadalmi, gazdasági, szellemi folyamatok között vívják a maguk hit harcait, és fogalmazzák meg a maguk kiáltását és reménységét a közre adott imádságokban.
Az ének hitvallás. A Biblia sok ezer éve ugyanaz. A mondanivalója is. Nekünk azonban mindig újra szükségünk van arra, hogy megfogalmazzuk, értelmezzük, kimondjuk: ki az az Isten, akiben hiszünk. Régi, kedvelt, sokat énekelt énekeink jól megfogalmazták ezt. De mint ahogy vasárnapról vasárnapra friss lelki eledelre vágyunk, - arra, hogy az igehirdető mindig újra átgondolja az Igét, láttassa velünk a mi Urunkat, az ő üdvözítő szeretetét, munkáját, - úgy építenek, megerősítenek minket az új énekekben megfogalmazódó személyes hitvallások is. Az új énekek friss zenei élményt jelentenek. Minden énekeskönyv egy válogatás, mely nem tartalmazhat minden éneket. Kimaradnak régi gyöngyszemek is. Ugyanakkor kiváló zenészek és tőlük szép dallamok nem csak a régi időkben születtek. Hadd gazdagítsa tehetségük, hitük Istennek mai, Krisztusban elhívott népét!
A Dunamelléki Egyházkerület Egyházzenei Bizottsága örömmel vetette bele magát ebbe a munkába, hogy új énekeket ajánlhassunk a gyülekezeteknek. Ez a füzet, s az ez után tervezettek, jelzések kívánnak lenni arról, hogy folyik egy hosszabb távú munka református ének kincsünk frissítésére. A füzetek énekeit istentiszteleti használatra szánjuk, megtanításukat kívánja elősegíteni a harmonizált kottakép is.
Köszönetet mondunk a Dunamelléki Egyházkerület vezetésének, hogy istentiszteleti éneklésünk megújítását fontosnak találta, és e válogatás kiadását lehetővé tette!

Hornyák Julianna
egyházzenei előadó

A kiadvány PDF-formátumban LETÖLTHETŐ.

Az énekek hangfelvételei:

001 Hadd zengjen énekszó
002 Jövel, jövel, Immánuel
003 Karácsony ünnepén
004 A sötétség szűnni kezd már
005 Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő
006 Áldott az egek Ura
007 Csillagoknak teremtője
008 A jöttöd miként várjam
009 Adventi hírnök
010 Kitárom előtted szívem
011 Jöjj, áldott nagy Királyunk
012 Krisztus, Atya Istennek
013 Glória szálljon a mennybe fel
014 Áldott az Isten
015 Krisztus Jézus született
016 A mennyből jöttem hozzátok
017 Ó, szerencsés éjszaka
018 Nyájat őrző pásztorok
019 Istennek szent Fia
020 Csillag, csillag
021 Betlehemi csillag
022 Dicsőség légyen a mennyekben fent
023 Mondjunk boldog éneket
024 Ez esztendő fordulóján
025 Új esztendő virradott
026 Áldjad, én lelkem, hű Uradat
027 Áldó hatalmak oltalmába rejtve
028 Gloria in excelsis Deo
029 Áldott légy, mert megváltottál
030 Jézus a földre jött
031 Az élet nékem Krisztus
032 Dicsérd, Sion, Megváltódat
033 Dicsérjük Istent!
034 Elmúlt az éj, felkelt a nap
035 Kész már a szívem
036 Készülj Urad elé, lelkem
037 Én Istenem, lásd
038 Felséges Isten
039 Hisszük: az Úr világ ura
040 Fenn a mennyben az Úr
041 Föl, testvérem
042 Igéddel áldj meg
043 Ó, tárj kaput
044 Isten nevét dicsérem
045 Istenem, lásd meg
046 Jézus a jó Pásztor
047 Jézus, te égi, szép
048 Jézus a mi oltalmunk
049 Jézus, téged kereslek
050 Jöjj, élő víz
051 Kérlek, téged, Istenemet
052 Ki asztalt terítesz
053 Ki utánam jön
054 Az év elszállt
055 Krisztus az énekem
056 Lásd, Urunk, egy nap
057 Mind adjon hálát Istennek
058 Tégy, Uram, engem áldássá
059 Nevedre vettem keresztséget
060 Ó, Jézus, amikor sokan
061 Ó, örök Isten
062 Ó, terjeszd ki, Jézusom
063 Szép Hajnalcsillag
064 Új szívet adj
065 Új szövetséged elfogadom
066 Velem vándorol útamon Jézus
067 Zengjen hálaének

Az ének meghallgatásához kattintson az ének címére!
Az ének hangfelvételének elmentéséhez kattintson az ének címén jobb gombbal, majd válassza a "Link mentése másként" opciót.
A hangfelvételek 320 kbps MP3 formátumban tölthetők le.

További információk, a közreműködők felsorolása a felvételek tárolási helyén, a Parókia portál Digitális Kollégiumában érhetők el.

A teljes anyag egyben, ZIP-fálba csomagolva is letölthető.


A felvételeket készítette:
Füle Tamás és Hegedűs Márk, Dunamelléki Médiaműhely