Megváltva!

Megváltva!
ISMN 979-0-801650-90-0

Címlapterv: Bácsfalusi Zsuzsanna
Kottagrafika, Forrás-, szerzőmutatók: Fáy Aladár
Igehelymutató és Tárgymutató: Vizi István
Szerkesztette: Dunamelléki Református Egyházkerület Egyházzenei Bizottsága
Kiadja: Dunamelléki Református Egyházkerület, 2010 évben, 1000 példányban
Felelős kiadó: Dr. Szabó István
Sajtó alá rendezte: Draskóczy László
Nyomda: O. A. Invest

 

ELŐSZÓ

Megváltva! Ez a keresztyén ember legfontosabb és legboldogítóbb státusza: Jézus Krisztus megváltottjai közé tartozik. „Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata.” (Kol 1: 12-14)
A Dunamelléki Énekfüzetek II. ünnepes énekei az elvégzett váltságról, Krisztus dicsőséges feltámadásáról, mennybemeneteléről, és a Szentlélek kitöltetéséről szólnak. Mostani kiadványunk formai újdonsága a minden oldal tetején látható élőfej, valamint az énekek tartalmi beosztását rögzítő tartalomjegyzék.
A szerkesztő bizottság szeretettel ajánlja az énekeket rendszeres vasárnapi énektanulásra, bibliaórákra, missziói napokra, táborokba; ajánljuk református gyülekezeteink éneklő kedvének megújítására.

Hornyák Julianna
egyházzenei előadó

A kiadvány PDF-formátumban LETÖLTHETŐ.

Az énekek hangfelvételei:
068 Tisztítsd meg szíved
069 Áldj meg minket, Úr Isten
070 Halleluja, Jézus győzött
071 Ó, Urunk, ébredj
072 Adj már csendességet
073 Ó, hova visz az út
074 Krisztus, arra kérünk
075 Tégy engem békeköveteddé
076 Tehozzád jövünk
077 Térjetek meg
078 A mélyből kiáltok, Jézus
079 Mint szarvas
080 Emlékezzünk menny Fiáról
081 Isten e világot annyira szerette
082 Krisztus, jóságos Pásztorunk
083 Krisztus megszületett
084 Királyi zászló jár elöl
085 Ó, Jézus, amikor sokan
086 A keresztfához megyek
087 Ím, bevonul Jézus
088 Fel, fel, dalra fel!
089 Fel, ékes zsoltárt zengjetek
090 Föltámadt Krisztus e napon
091 Jézus, Megváltónk sírba szállt
092 Mind jöjjetek, örvendjetek
093 Feltámadt Isten szent Fia
094 Dicsőség néked, Istenünk
095 Krisztus, Virágunk
096 Örvendezz, örvendezz, minden nép
097 Feltámadt Krisztusunk nékünk
098 Feltámadt Krisztusunk, örvendezzünk
099 Uram, közel voltam hozzád
100 Szálljon a jó hír
101 A holtak közül az első
102 Megváltónk mennyből földre szállt
103 Ó, győzelmes nagy Királyunk
104 Jövel, Szentlélek Isten
105 Jézus Krisztus megszabadított
106 Szentlélek, jövel
107 Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe
108 Jézus Krisztus, Mesterünk
109 A menny Urának tisztelet
110 Isten, ó, te nagy
111 Hálát adok, Uram
112 Mindenkor áldva zengem
113 Áldja vígan Urát
114 Ámen
115 Áldjátok Istent
116 Menjetek be kapuin hálaadással
117 Mindörökké hű az Úr
118 Jézusról, csak róla
119 Urunk, hála, hogy te táplálsz
120 Bűnbánattal kérlek én
121 Úr Jézus Krisztus, legfőbb Jó
122 Ím, itt vagyunk előtted
123 Mindeddig vélem volt az Úr
124 Boldog, kinek a béke
125 Ó, boldog az az ember
126 Jézus, te vagy nékem
127 Hűséged végtelen
128 Megváltva!
129 Jöjj, az Úr vár reád
130 Halld meg, ha hív az Úr
131 Légy hű, légy hű
132 A börtönömnek zárát
133 Áldott szavad által
134 Jöjj az Úrhoz
135 Az Úr csodásan működik
136 Emlékezz vissza az útra
137 Ha utam borítja
138 Jön bíborfényű pirkadat
139 Már kihunyt szép napunk fénye

 

Az ének meghallgatásához kattintson az ének címére!
Az ének hangfelvételének elmentéséhez kattintson az ének címén jobb gombbal, majd válassza a "Link mentése másként" opciót.
A hangfelvételek 320 kbps MP3 formátumban tölthetők le.

További információk, a közreműködők felsorolása a felvételek tárolási helyén, a Parókia portál Digitális Kollégiumában érhetők el.

A teljes anyag egyben, ZIP-fálba csomagolva is letölthető.

A felvételeket készítette:
Füle Tamás és Hegedűs Márk, Dunamelléki Médiaműhely