Elhunyt Schmidt Ferenc ny. kosdi lelkipásztor

Temetése 2021. március 31-én, szerdán 11 órakor lesz a kerepesi városi temetőben

Jézus mondta: „Én vagyok a feltámadás és
az élet, ha valaki hisz énbennem, ha meghal is, él!”
(János evangéliuma 11,25)


Mély fájdalommal, de az örök élet reményében tudatjuk, hogy
SCHMIDT F ERENC
a Pálfai és a Kosdi Református Egyházközségek hűséges lelkipásztora
2021 . március 24 én 6 8 éves korában hazatért Teremtőjéhez.


Temetésére 2021 . március 31 én 11 órakor Kerepes város temetőjében kerül sor

Gyászolják: Felesége, fia testvére.


„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.” (Zsoltárok 23,1)

Csatolt állományok