Áhítat, 2024. január 30.

Jn 7,37-53
Balog Zoltán püspök

Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! 

Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. 

Ezt pedig a Lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a Lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg.

A sokaságból azok, akik hallották ezt az igét, ezt mondták: Valóban ő a próféta. 

Mások így szóltak: Ő a Krisztus. Többen pedig ezt mondták: Csak nem Galileából jön el a Krisztus? 

Nem azt mondta-e az Írás, hogy a Krisztus Dávid magvából és Betlehemből jön el, abból a faluból, ahol Dávid élt? 

Ellentét támadt tehát miatta a sokaságban: 

némelyek közülük el akarták fogni, de senki sem vetette rá a kezét.

A szolgák visszamentek a főpapokhoz és a farizeusokhoz, akik ezt kérdezték tőlük: Miért nem hoztátok ide? 

A szolgák így feleltek: Ember még így soha nem beszélt, ahogyan ő. 

A farizeusok ezt mondták nekik: Titeket is megtévesztett? 

Vajon a vezetők vagy a farizeusok közül hitt-e benne valaki? 

De ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott! 

Ekkor Nikodémus, aki korábban már járt nála, és közülük való volt, így szólt hozzájuk: 

Elítéli-e az embert a mi törvényünk, míg ki nem hallgatták, és meg nem tudták tőle, hogy mit tett? 

Azok pedig így válaszoltak neki: Talán te is galileai vagy? Nézz utána és lásd be, hogy Galileából nem támad próféta. 

Ezután mindenki hazament.

Jn 7,37-53

 

Csatolt állományok