2009. november 4.

Kol 1,15-22
Szabó István püspök

Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül.
Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett.
Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn.
Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. 
Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, Teljességnek: Isten megjelölése; és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által.
Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most viszont megbékéltetett emberi testében, halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és feddhetetleneket állítson majd színe elé.

Kol 1,15-22

Csatolt állományok