Pánczél Tivadar ny. lelkipásztor temetése 2016. november 5-én lesz Pilisszentivánon

Szél János ny. lelkipásztor temetése 2016. október 1-jén lesz Kecskeméten

Elhunyt Szél János

Nyári ügyeleti rend

Szolgálati közlemény

Elhunyt Tariska Zoltán nyugalmazott lelkipásztor

Elhunyt Krizner Zoltán lelkipásztor

Elhunyt Pásztor Jánosné

Veszelka Tamás temetése

Elhunyt Szabó Mihályné ny. mohácsi lelkipásztor

Hegedűs Béla lett a lelkészi főjegyző Dunamelléken

Az Egyházkerületi Választási Bizottság közleménye

Elhunyt Lakatos Tibor gyömrői lelkipásztor

Elhunyt Tóth Sándor ny. sárkeresztúri lelkipásztor

Megjelent a Reformáció Emlékbizottság programtámogatásra szóló pályázata

Elhunyt Dr. Sipos Ete Álmos ny. Nagyvárad téri lelkipásztor

Közlemény a vác-alsóvárosi templom építésének közbeszerzési eljárásáról

Elhunyt Tájnel Gábor ny. pesthidegkúti lelkipásztor

Elhunyt Kántor Ervin ny. őrbottyáni lelkipásztor