Áhítat, 2022. szeptember 6.

1Kor 15,1-11
Somogyi Péter főjegyző

Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. 

Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, hacsak nem hiába lettetek hívőkké. 

Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam: hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint, Ézs 53,5-12 

eltemették, és feltámadt a harmadik napon az Írások szerint, Zsolt 16,8-10; ApCsel 2,24-32 

és megjelent Kéfásnak, majd a tizenkettőnek. 

Azután megjelent több mint ötszáz testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. 

Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. 

Legutoljára pedig, mint egy torzszülöttnek, megjelent nekem is. 

Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak nevezzenek, mert üldöztem Isten egyházát. Ef 3,8; 1Tim 1,15-16 

De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló, sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan; de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. 

Azért akár én, akár ők: így prédikálunk, és így lettetek hívőkké.

1Kor 15,1-11

Csatolt állományok