Áhítat, 2020. december 17.

Zsidókhoz írt levél 11, 8-22
Bogárdi Szabó István püspök

Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívta Isten, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva, hova megy. 1Móz 12,1-5 

9 Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákóbbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. 1Móz 35,27 

10 Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Jel 21,19-22 

11 Hit által kapott erőt arra is, hogy a meddő Sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. 1Móz 18,11-14 ; 21,2 ; Róm 4,19-21 

12 Ezért attól az egy embertől, aki már közel volt a halálhoz, származtak olyan sokan, mint az ég csillagai és mint a tenger partján a föveny, amely megszámlálhatatlan. 1Móz 15,5 ; 22,17 ; 32,13 

13 Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. 1Móz 23,4 ; 1Krón 29,15 ; Zsolt 39,13 

14 Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. 

15 És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. 

16 Így azonban jobb haza után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyelli Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Fil 3,20 

17 Hit által ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor Isten próbára tette, és egyszülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéreteket kapta, 1Móz 22,1-14 

18 akinek megmondatott: „Aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni.” 1Móz 21,12 

19 Azt gondolta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani. Ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett. 

20 Hit által áldotta meg Izsák is a jövőre nézve Jákóbot és Ézsaut. 1Móz 27,27-29.39-40 

21 Hit által áldotta meg a haldokló Jákób József mindegyik fiát, és botja végére hajolva imádkozott. 1Móz 47,31-48,20 

22 Hit által gondolt József élete végén Izráel fiainak kivonulására, és rendelkezett temetése felől. 1Móz 50,24-25 ; 2Móz 13,19

Zsidókhoz írt levél 11, 8-22

Csatolt állományok