Internetes házirend

Internetes házirend
Ráday Felsőoktatási Diákotthon

Jelen szabályzat a kollégium teljes területére, és minden olyan személyre kiterjed, aki a kollégium területén üzemelő WIFI-ről vagy hálózati végpontról csatlakozik az internetre.

● A számítógépén telepített valamennyi szoftverért, valamint valamennyi adattárolón lévő minden állományért az erkölcsi és a jogi felelősség a tulajdonost terheli.

● A hálózatra csatlakoztatott eszközök vírus- és kártevőmentességéről mindenki maga köteles gondoskodni. Célszerű a rendszergazdák ajánlásának betartása.

● A számítógépes hálózat nem használható kereskedelmi vagy bármilyen haszonszerzésre irányuló szolgáltatói tevékenységre. Ha egy bentlakó eszközét a kollégium területén belül más használja, akkor ezen személy minden tevékenységéért a felelősség a bentlakót terheli. Minden bentlakó köteles ügyelni arra, hogy illetéktelen személy ne férjen hozzá az eszközeihez, illetve a hálózathoz.

● A kollégium hivatalos wifihálózatát tilos saját wifi eszköz telepítésével, vagy bármilyen más módon zavarni.

● A kollégiumi informatikai hálózatban TILOS:

o             Az internetes etikettbe ütköző, vagy illegális tevékenységet folytatni.

o             Olyan programokat használni, amely saját/más rendszerbe illetéktelen behatolást tesz lehetővé (pl: jelszótörő).

o             Olyan programokat használni, amelyek indokolatlanul nagy terhelést okoznak a hálózaton

o             A személyes bejelentkezési adatokat illetéktelen személynek átadni, illetve jogosulatlan hozzáférést szerezni

o             A hálózati adatforgalom hamisítása (IP cím, MAC cím, egyéb azonosítást elősegítő protokoll stack átírása).

o             Chain letter-t küldeni, spamelni, más nevében levelet küldeni.

o             Törvénybe ütköző anyagokat kollégiumban használt eszközön tárolni, arra letölteni, arról feltölteni/terjeszteni.

o             Bármilyen forgalom-, csomagszűrő-, elkapó-, figyelő program használata.

o             A kollégium hálózatán router, gateway, proxy, üzemeltetése.

o             AKÁRMILYEN szolgáltatást nyújtani (WEB, Plex, FTP, MAIL, stb.)

● A kollégiumi fizikai hálózatban TILOS:

o             Bármilyen engedély nélküli szerelés, aktív vagy passzív elem működésének befolyásolása  (akár áramtalanítása), rongálása, üzemképtelenné tétele.

o             Hálózati eszköz (switch, router, hub, hálózati megosztásra alkalmas számítógép stb.) hozzátétele, elvétele vagy ideiglenes beiktatása a rendszergazdák előzetes írásos engedélye nélkül. (Ide tartoznak a szabályzatnak nem megfelelően telepített, vagy be nem jelentett szobai wifi-k is).

o             Számítógép üzemeltetése nem földelt, balesetveszélyes áramhálózatról

● A hálózat használata bentlakók számára kizárólag a beköltözéskor kapott kód segítségével lehetséges, az intézménybe érkező vendégek érkezéskor vendéghozzáférést kapnak

● Hibák bejelentése:

o             Az erre a célra kialakított honlapon a megfelelő adatok megadásával. Semmilyen más csatorna (Facebook csoport, Messenger, E-mail, szóbeli megkeresés) nem tekinthető hivatalosnak és nem kötelezi cselekvésre az illetékeseket.

Tudomásul veszem, hogy ha az RFD rendszergazdái úgy ítélik meg, hogy hálózati tevékenységem nem a szabályzatban foglaltaknak megfelelő, akkor hálózati kapcsolatom figyelmeztetés nélkül és azonnal felfüggeszthető, és  akár diákotthoni fegyelmi eljárást vonhat maga után, amely a rendszerhozzáférés további korlátozását, fegyelmi büntetést vagy a diákotthoni jogviszony megszüntetését is magával vonhatja.  

Csatolt állományok