Áhítat, 2024. január 23.

Jn 6, 60-63
Kardos Ábel püspöki tanácsos

 

Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak: Kemény beszéd ez: ki hallgathatja őt? 

Mivel pedig Jézus jól tudta, hogy ezért zúgolódnak a tanítványai, így szólt hozzájuk: Ez megbotránkoztat titeket? 

Mi lesz, ha majd meglátjátok az Emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt? 

A Lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: Lélek és élet. 

Jn 6, 60-63

Csatolt állományok