Áhítat, 2023. november 21.

ApCsel 28,30-31
Kardos Ábel püspöki tanácsos

 

Ő pedig ott maradt két teljes esztendeig saját bérelt szállásán, és fogadta mindazokat, akik felkeresték. 

Hirdette az Isten országát, és tanított az Úr Jézus Krisztusról teljes bátorsággal, minden akadályoztatás nélkül.

ApCsel 28,30-31

Csatolt állományok