Áhítat, 2021. október 19.

1Thessz 5,1-11
Somogyi Péter főjegyző

 

Ennek idejéről és órájáról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, 

mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. 

Amikor azt mondják: Békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. 

Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. 

Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. 

Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok! 

Mert akik alszanak, éjjel alszanak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. 

Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját és mint sisakot, az üdvösség reménységét. 

Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által, 

aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. 

Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.

1Thessz 5,1-11

Csatolt állományok