Áhítat, 2021. november 9.

1Tim 6,17-21
Bor Imre presbiteri főjegyző

Azoknak pedig, akik e világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk. 

A gazdagok tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal, 

gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igazi életet.

Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset. Fordulj el a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen, üres beszédektől és ellenvetésektől, 

amelyeket egyesek elfogadva eltévelyedtek a hittől.A kegyelem veletek!

1Tim 6,17-21

Csatolt állományok