Áhítat, 2021. november 16.

2Tim 3,1-7
Kardos Ábel püspöki tanácsos

 

Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. 

Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, 

szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, 

árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint Istent. 

Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől. 

Mert ezek közül valók azok, akik belopakodnak a házakba, és rabul ejtik a bűnökkel terhelt és sokféle vágytól űzött asszonykákat. 

Ezek mindig tanulnak, de az igazságot sohasem ismerik meg.

2Tim 3,1-7

Csatolt állományok