Áhítat, 2021. március 2.

János 12,37-43
Bölcsföldi András spirituális

 

37 Noha ennyi jelt tett előttük, mégsem hittek benne, 

38 hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amely így hangzik: „Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje ki előtt lett nyilvánvalóvá?” Ézs 53,1 ; Róm 10,16 

39 Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta: 

40 „Megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.” Ézs 6,9-10 

41 Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és őróla szólt. Ézs 6,1-4 

42 Jóllehet a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallották meg ezt a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából; 

43 mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét.

János 12,37-43

Csatolt állományok