Áhítat, 2020. február 26.

Lukács 9, 57-62
Kardos Ábel püspöki titkár

57 Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki: Követlek, akárhova mégy. 

58 Jézus azonban így felelt: A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania. 

59 Egy másikhoz pedig így szólt: Kövess engem! De ő ezt kérte: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat! 

60 Jézus így válaszolt neki: Hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát! 4Móz 6,6-7 

61 Egy másik is ezt mondta: Követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől! 1Kir 19,20 

62 Jézus pedig így felelt: Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.

Lukács 9, 57-62

Csatolt állományok