Áhítat, 2018. október 3.

János 3,1-10
Szabó Ferenc főjegyző

1 Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. 

2 Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele. 

3 Jézus így válaszolt: Bizony, bizony, mondom neked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. * Jn 3,31 ; 1Pt 1,23 ; 1Jn 3,9

4 Nikodémus ezt kérdezte tőle: Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethet ismét? 

5 Jézus így felelt: Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ez 36,25-27 ; Ef 5,26 ; Tit 3,5 

6 Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. 

7 Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek. 

8 A szél fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy: így van mindenki, aki a Lélektől született. * 

9 Nikodémus megkérdezte tőle: Hogyan történhet meg mindez? 

10 Jézus így válaszolt: Te Izráel tanítója vagy, és ezt nem tudod? 

János 3,1-10

Csatolt állományok