Áhítat, 2018. november 14.

János 2,1-10
Kovács Enikő

1 A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. 

2 Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. 

3 Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: Nincs boruk. 

4 Mire Jézus azt mondta: Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony? Nem jött még el az én órám. 

5 Anyja így szólt a szolgákhoz: Bármit mond nektek, tegyétek meg! 

6 Volt ott hat kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként két vagy három metréta fért. * 

7 Jézus így szólt hozzájuk: Töltsétek meg a vedreket vízzel! És megtöltötték színültig. 

8 Majd ezt mondta nekik: Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak! Ők pedig vittek. 

9 Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt, 

10 és így szólt hozzá: Minden ember a jó bort kínálja először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat: te pedig mostanáig tartogattad a jó bort. 

János 2,1-10

Csatolt állományok