Áhítat, 2018. március 21.

Mt 23,37-39
Bölcsföldi András spirituális

37 Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek! Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a kotlós szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok! ApCsel 7,59 

38 Íme, elhagyatottá lesz a ti házatok. * Jer 12,7 ; 22,5 ; 1Kir 9,7-8 

39 Mert mondom nektek, nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok: Áldott, aki az Úr nevében jön! Zsolt 118,26 ; Jn 12,13

Mt 23,37-39

Csatolt állományok