Áhítat, 2018. március 14.

Mt 22,1-14
Lányi Gábor

1 Jézus ismét példázatokban beszélt hozzájuk: 

2 Hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki menyegzőt készített a fiának. 

3 Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a menyegzőre, de azok nem akartak elmenni. 

4 Ekkor újabb szolgákat küldött, akikhez így szólt: Mondjátok meg a meghívottaknak: Íme, elkészítettem az ünnepi lakomát, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van, jöjjetek a menyegzőre! 

5 De némelyek, ezzel mit sem törődve, elmentek: egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. 

6 A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. 

7 A király haragra gerjedt, elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. 

8 Akkor ezt mondta szolgáinak: A menyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. 

9 Menjetek ki tehát az országutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre! 

10 A szolgák ki is mentek az utakra, összegyűjtöttek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. 

11 Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt menyegzői ruhába öltözve, 

12 és így szólt hozzá: Barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs menyegzői ruhád! Az pedig hallgatott. 

13 Akkor a király ezt mondta szolgáinak: Kötözzétek meg kezét-lábát, és vessétek ki a külső sötétségre; ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mt 8,12 ; 25,30 ; Lk 13,28

14 Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak.

Mt 22,1-14

Csatolt állományok