Áhítat, 2018. május 23.

ApCsel 3,1-8
Szabó Ferenc főjegyző

1 Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, három órára. 

2Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit mindennap letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet Ékes-kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. 

3 Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. 

4 Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta: Nézz ránk! 

5 Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. 

6 Péter így szólt hozzá: Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel, és járj! 

7 És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, 

8 felugrott, talpra állt, és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott, és dicsérte az Istent. Ézs 35,6 ; Lk 7,22 

ApCsel 3,1-8

Csatolt állományok