Áhítat, 2018. június 13.

Lukács 1,26-38
Bölcsföldi András spirituális

26 A hatodik hónapban pedig Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe 

27 egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó József jegyese volt. A szűznek pedig Mária volt a neve. 

28 És hozzálépve így szólt az angyal: Üdvöz légy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van! ** 

29 Mária megdöbbent e szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. 

30 Az angyal ezt mondta neki: Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél! 

31 Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Ézs 7,14 

32 Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának nevezik majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, Ézs 9,6 

33 ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége.2Sám 7,12-13.16 ; Zsolt 89,37 ; Dán 2,44 ; 7,14 ; Mik 4,7 

34 Mária megkérdezte az angyalt: Hogyan lehetséges ez, mivel én férfit nem ismerek? 

35 Az angyal így válaszolt neki: A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának. 

36 Íme, Erzsébet, a te rokonod is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, 

37 mert Istennek semmi sem lehetetlen. 1Móz 18,14 

38 Mária ezt mondta: Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint! És eltávozott tőle az angyal.

Lukács 1,26-38

Csatolt állományok