Áhítat, 2018. január 31.

118. zsoltár
Jn 15,9-17
Kovács Enikő

1 Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! 

2 Mondja hát Izráel, hogy örökké tart szeretete! 

3 Mondja hát Áron háza, hogy örökké tart szeretete! 

4Mondják hát, akik félik az Urat, hogy örökké tart szeretete! 

5 Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül. Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. 

6 Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? Zsolt 56,5 ; Zsid 13,6 

7 Velem van az Úr, segít engem, és én megvetéssel nézek gyűlölőimre. 

8 Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberben bízni. Zsolt 146,3-5 ; Jer 17,5.7 

9 Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni. 

10 Sok nép vett körül engem, de az Úr nevében szembeszállok velük! 

11 Körülvettek, be is kerítettek, de az Úr nevében szembeszállok velük! 

12 Körülvettek, mint a méhek, de elhamvadnak, mint az égő bozót. Az Úr nevében szembeszállok velük! 

13 Durván eltaszítottak, hogy elessem, de az Úr megsegített engem. 

14 Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Ézs 12,2 

15 Ujjongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban: az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik! 

16 Fölemelte jobbját az Úr, az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik! 

17 Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit! 

18Keményen megfeddett engem az Úr, de nem adott át a halálnak. 2Kor 6,9

19 Nyissátok ki előttem az igazság kapuit! Bemegyek, és hálát adok az Úrnak! Ézs 26,2

20 Ez az Úr kapuja: igazak mehetnek be rajta. 

21 Hálát adok neked, hogy meghallgattál, és megszabadítottál. 

22 Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Ézs 28,16 ; Mt 21,42 ; ApCsel 4,11 ; 1Pt 2,7 

23 Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. 

24 Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! 

25 Ó, Uram, segíts meg! Ó, Uram, adj szerencsét! Mt 21,9 ; 23,39 

26 Áldott, aki az Úr nevében jön! Megáldunk titeket az Úr házából. 

27 Az Úr az Isten, ő adott nekünk világosságot. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz! 

28Istenem vagy, hálát adok neked, Istenem, magasztallak téged! 

29 Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!

118. zsoltár

 

9 Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben! 

10 Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. 1Jn 5,3 

11 Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. 1Jn 1,4 

12 Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. 1Jn 3,114,19 

13 Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért.1Jn 3,16 ; Róm 5,6-8 

14 Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek.Róm 8,15 ; Gal 4,7 

15 Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek. 

16 Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Jn 14,13-14 ; 16,23 

17 Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást.

Jn 15,9-17

 

Csatolt állományok