Áhítat, 2018. február 14.

Mt 15,10-20
Lányi Gábor

10 Ekkor odahívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk: Halljátok és értsétek meg! 

11 Nem az teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából, az teszi tisztátalanná az embert. ApCsel 10,15 ; Róm 14,14 ; 1Tim 4,4 ; Jak 3,6 

12 Tanítványai ekkor hozzá lépve megkérdezték tőle: Tudod-e, hogy a farizeusok megbotránkoztak, amikor meghallották ezt a beszédet? 

13 Ő pedig így válaszolt: Minden növényt, amelyet nem az én mennyei Atyám ültetett, ki fognak gyomlálni. 

14 Hagyjátok őket, világtalanok vak vezetői ők! Ha pedig vak vezet világtalant, mind a ketten gödörbe esnek. 

15 Péter ekkor ezt kérte: Magyarázd meg nekünk az előbbi példázatot! 

16 Ő pedig így szólt: Még mindig értetlenek vagytok? 

17 Nem gondoltok arra, hogy minden, ami bemegy a szájon, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe kerül? 

18 Ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és az teszi tisztátalanná az embert. 

19 Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és istenkáromlások. 1Móz 6,5 ; Róm 7,18 

20 Ezek teszik tisztátalanná az embert. De az, hogy mosatlan kézzel eszik, nem teszi tisztátalanná az embert.

Mt 15,10-20

Csatolt állományok