Áhítat, 2017. március 2.

Márk 4,26-29
Lányi Gábor

26 Jézus ezt is mondta: Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember magot vet a földbe, 

27 azután alszik és felkel, éjjel és nappal: a mag sarjad és nő, az ember pedig nem tudja, hogyan. Jak 5,7 

28 Magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászban. 

29 Amikor pedig a termés engedi, azonnal nekiereszti a sarlót, mert elérkezett az aratás ideje. Jóel 4,13 ; Jel 14,15

Márk 4,26-29

Csatolt állományok