Áhítat, 2017. május 4.

ApCsel 6.8-15
Bogárdi Szabó István püspök

8 István pedig – kegyelemmel és erővel telve – nagy csodákat és jeleket tett a nép között. 

9 Megjelentek azonban néhányan a szabadosok, a ciréneiek és az alexandriaiak zsinagógájából, valamint néhányan a kilikiaiak és ázsiaiak közül, és vitatkoztak Istvánnal; * 

10 de nem tudtak szembeszállni azzal a bölcsességgel és Lélekkel, amellyel beszélt. Lk 21,15 

11 Ekkor felbujtottak némelyeket, akik ezt mondták: Hallottuk, amikor káromolta Mózest és az Istent. Mt 26,59-61 

12 A népet, a véneket és az írástudókat is fellázították. Rárontottak, elfogták őt, és a nagytanács elé hurcolták. 

13 Hamis tanúkat is állítottak, akik ezt mondták: Ez az ember állandóan e szent hely és a törvény ellen beszél. 

14 Hallottuk is, amikor azt mondta, hogy az a názáreti Jézus lerombolja ezt a helyet, és megváltoztatja azokat a szokásokat, amelyeket Mózes hagyott ránk. 

15 Ekkor a nagytanácsban ülők mind rátekintettek, és látták, hogy az arca olyan, mint egy angyalé.

ApCsel 6.8-15

Csatolt állományok