Áhítat, 2017. június 1.

ApCsel 15,1,8
Kardos Ábel püspöki titkár

1 Némelyek pedig, akik Júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket: Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. Gal 2,11-14 

8 A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a Szentlelket, ahogyan nekünk, 

ApCsel 15,1,8

Csatolt állományok