Áhítat, 2017. április 20.

ApCsel 1,21-22
Kardos Ábel püspöki titkár

21 Szükséges tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik egész idő alatt együtt voltak velünk, amíg közöttünk járt az Úr Jézus, 

22 kezdve János keresztségétől addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk, még valaki tanúja legyen velünk együtt az ő feltámadásának.

ApCsel 1,21-22

Csatolt állományok