Áhítat, 2010. június 23.

Mt 22,1-14
Szabó István püspök

Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk:
"Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki menyegzőt készített a fiának.
Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a menyegzőre, de azok nem akartak elmenni.
Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt: Mondjátok meg a meghívottaknak: Íme, elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van: Jöjjetek a menyegzőre!
De azok, mit sem törődve ezzel, elmentek: az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe.
A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket.
Ekkor a király haragra gerjedt, elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette.
Akkor ezt mondta szolgáinak: A menyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók.
Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre.
Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel.
Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt menyegzői ruhába öltözve; így szólt hozzá: Barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs menyegzői ruhád? Az pedig hallgatott.
Akkor a király ezt mondta szolgáinak: kötözzétek meg kezét-lábát, és vessétek ki a külső sötétségre; ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.
Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak."

Mt 22,1-14

Csatolt állományok