Áhítat, 2010. február 10.

Lk 11, 37-41
Szabó István püspök

Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement, és asztalhoz telepedett. Lk 7,36; 14,1
11,38 A farizeus pedig elcsodálkozott, amikor meglátta, hogy ebéd előtt nem mosdott meg.
11,39 Az Úr azonban ezt mondta neki: "Ti farizeusok a pohár és a tál külsejét megtisztítjátok, de belül telve vagytok rablásvággyal és gonoszsággal.
11,40 Esztelenek! Aki megalkotta a külsőt, nem az alkotta-e meg a belsőt is?
11,41 Azt adjátok oda alamizsnául, ami belül van, és minden tiszta lesz nektek."

Lk 11, 37-41

Csatolt állományok