2009. szeptember 16.

Zsid 10, 11-18
Szabó István püspök

Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni.
Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre az Isten jobbjára ült, és ott várja, hogy ellenségei zsámolyul vettessenek lába alá. 
Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. 
De bizonyságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert ez után az ige után: 
"Ez az a szövetség, amelyet kötök velük ama napok múltán", így szól az Úr: "Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom; bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg."
Ahol pedig a bűnbocsánatról van szó, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat.

Zsid 10, 11-18

Csatolt állományok