Nyári ügyeleti rend

Főjegyzőt választottak Dunamelléken

Közzétettük az idei kerületi lelkész-továbbképzési lehetőségeket

Határidők a lelkészi főjegyző megválasztásában

Főjegyzőválasztás Dunamelléken

Könyvbemutató a Ráday Gyűjteményben

Kevesen vannak bátrak, akik bölcsek is

A második félév

Hegedűs Bélát bízták meg a főjegyzői teendők ellátásával

Iskolaigazgatói pályázati felhívás

Az esperesi kollégium közleménye

Igazodási pont

Körlevél

Nyilatkozat a Szerbiai Református Keresztyén Egyházzal kapcsolatban

Egyházkerületi és egyházmegyei választások

Hír

Felajánlás a kárpátaljai gyülekezetek számára

Bemutatkoznak a jelöltek

Szavaztak a jelöltekről