Óvodai állások Budafokon

A Halacska Refortus Óvoda óvodapedagógust, pedagógiai asszisztenst, illetve dajkát keres

Halacska Refortus Óvoda óvodapedagógust, pedagógiai asszisztenst, illetve dajkát keres:

A jogviszony időtartama: az első évben határozott idejű

az óvodapedagógus részére: 2016. augusztus 15. napjától

dajka: munkakör legkorábban 2016. augusztus 15. napjától

a pedagógiai asszisztens munkakör 2016. augusztus 15. napjától

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős

A munkavégzés helye: Budapest 1221 Törley tér 3-4. és Budapest 1225 Bartók Béla út 4.

A munkarbe tarto, illetve a vezetői megbízással ró lényeges feladatok elvégzése

Illetny és juttatások:

Az illetmény megállapítára és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törny rendelkesei az irányadók.

Pályázati feltételek:

Óvodapedagógus esetén

iskolai végzettség

Elsősorban hitét gyakorló református óvodapedagógust kerenk

Ped. asszisztens és dajka esetén

Szakirányú végzettség

Elsősorban hitét gyakorló református munkatársakat kerenk

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Óvodapedagógus esetén: diploma, önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, lelkészi ajánlás

Dajka esetén: dajkaképző, önéletrajz, felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány, lelkészi ajánlás

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. 06. 30.

A pályázatok benyújtának módja:

Elektronikusan: reformatus@bfok.t-online.hu

halacskaovi@halacskaovi.hu

További információ: 06 30 520- 7298