További kurzusok 2014 hátralévő részében

Témák:

- egyháztörténet;

- média;

- tabuk a gyülekezet életében

 

EGYHÁZTÖRTÉNET

 

A XX. század első fele

 

A továbbképzés helyszíne, időpontja:

Mátraháza, 2014. november 10 - 13. (hétfő déltől csütörtök délig)

A továbbképzés előadója: Kiss László lelkipásztor

A XX. század első felének rendkívül izgalmas egyháztörténeti vonatkozásait tekinti át a kurzus. Figyelemmel leszünk az egyházak társadalmi státuszának változásaira, az egyházak anyagi fenntartásának alapjaira, a kivándorlás okaira és következményeire, az iskolákban folyó oktató és nevelő munkára, a lelkészek, tanítók közéletben elfoglalt helyére, a gazdasági, bel- és külpolitikai irányokra, az állam és az egyház kapcsolatára. Vizsgáljuk, hogy milyen következményekkel járt a 100 éve kitört első világháború a társadalomra, benne az egyházakra nézve. Mélységeiben fogjuk tanulmányozni a történelmi Magyarország romjain kibontakozó konszolidációt, a pasztorális módszereket, szellemi irányzatokat, az igehirdetést és a gyülekezetek hitéletét.

 

Megszerezhető: 24 kredit

 

GYAKORLATI  TEOLÓGIA

Tabu témák a gyülekezeti életben

A továbbképzés helyszíne, időpontja:

Mátraháza, 2014. november 10-13. (hétfő déltől csütörtök délig)

 

A továbbképzés előadói:

Karsay Eszter

Dr. Szabó István

Veres Sándor

Dr. Kereskényi Sándor

Napjainkban gyakorló lelkipásztorként olyan rendkívüli élethelyzetekkel, szituációkkal találkozunk, amelyek át- meg átszövik életünket, jelen vannak, hatnak ránk, mégis sokszor tabuként kezeljük őket gyülekezeteinkben.

Tabu témák, amelyeket átvilágítunk, és amelyekre vonatkozóan megvizsgáljuk a bibliai tanításokat, majd keressük a megoldást is velük kapcsolatosan:

- családok közötti viszálykodás

- gyermekneveléssel kapcsolatos gondok

- válás a gyülekezeti tagok között

- válás a lelkipásztor életében

- párkapcsolati krízisek a gyülekezetben

- családon belüli erőszak

Hogyan közelítsük meg ezeket a témákat lelkipásztorként, hogyan oldjuk a velük kapcsolatos évtizedes-évszázados feszültségeket, miként tanítsunk róluk a gyülekezetben, szem előtt tartva a lelkészi titoktartás kötelezettségét is?

Deo volente e kurzusnak nem célja és nem is alkotóeleme sem az ítélkezés, sem pedig a megítélés. A kurzus célja, hogy kifejezetten gyakorlati megoldási lehetőségeket keressenek és találjanak a résztvevő lelkipásztorok a Biblia tanításai szerint azokra az esetekre, élethelyzetekre, lelkigondozói szituációkra, amelyek előfordulnak gyülekezeteinkben, környezetünkben, mégis tabuként kezeljük őket.

A továbbképzés formája intenzív, kiscsoportos munka.

Megszerezhető kredit: 24.

Advent és karácsony a templomfalakon belül és kívül,

azaz

miként támogatja a lelkipásztort a média

a karácsonyi ünnepkörben?

A továbbképzés helyszíne:

Budapest, Ráday u. 28.

DRE Székház

A továbbképzés időpontja: novemberben egymást követő három kedd, azaz

2014. november 4 - kedd (9 - 16 óráig)

2014. november 11 - kedd (9 - 16 óráig)

2014. november 18 - kedd (9 - 16 óráig)

A kurzus résztvevői részére ebédet is biztosítunk.

 

A továbbképzés előadói:

Fekete Zsuzsa, Füle Tamás, Jakus Ágnes

a Dunamelléki Református Egyházkerület Sajtószolgálatának munkatársai.

A modern információs társadalmakban is alapvető fontosságú a kommunikáció, az a szervezet ugyanis, amelyik nem tolmácsolja aktívan üzeneteit a külvilágnak, számolhat azzal, hogy hamis kép alakul ki róla, esetleg súlytalan, láthatatlan marad.

A sajtó és a média egyre növekvő szerepét nem lehet figyelmen kívül hagyni az egyházi kommunikációban. Különösen a karácsonyi ünnepkörben nyílik sok alkalom arra, hogy a templomfalakon kívül is tolmácsoljuk az evangélium örömüzenetét. A média rendkívül változatos módon tudja támogatni a lelkipásztorokat az adventi időszakban.

Ezen gyakorlati feladatokra épülő képzésen a résztvevők megtanulhatják, hogyan tolmácsolják a karácsonyi üzenetet az írott sajtónak, a rádiónak és a televíziónak.

Hogyan támogatja leghatékonyabban az egyházi média a gyülekezeti élet eseményeit ebben az ünnepkörben?

Hogyan érdemes kiépíteni a kapcsolatot a világi sajtóval?

Hogyan használhatjuk ki az internet adta lehetőséget a kommunikációban?

Hogyan működnek a közösségi portálok?

Hogyan és mire használható a Facebook?

Hogyan kell megfogalmazni egy plakát vagy szórólap szövegét, mit tartalmazzon egy egyházi közlemény?

 

A képzés jellege kifejezetten gyakorlati.

Megszerezhető kredit: 24

 

Jelentkezni mindhárom kurzusra a mellékelt jelentkezési lapon lehet!

 

Jelentkezési határidő: 2014. október 30.

 

 

Amennyiben Ön elektronikus formában jelentkezik, kérjük, hogy a 6.000.-Ft-os regisztrációs díjat az alábbi számlaszámra utalja át a kurzus címének, időpontjának megjelölésével:

 

Dunamelléki Református Egyházkerület: 10405004-00026929-00000006

 

Kérjük, hogy kitöltött jelentkezési lapját elektronikus formában a következő címre küldje el:

szabog@raday28.hu

 

Amennyiben Ön postai úton jelentkezik, kérjük, hogy a 6.000.-Ft-os regisztrációs díjat belföldi postautalványon ( ún. „rózsaszín csekk") fizesse be, valamint a kitöltött jelentkezési lapot az alábbi postacímre küldje el a kurzus címének megjelölésével:

 

Dunamelléki Református Egyházkerület

Lelkésztovábbképző Intézet

1092-Budapest

Ráday u. 28.

 

 

Csatolt állományok