Különleges lelkésztovábbképzés

A missziói gyülekezetépítés, a lelkészházasságok, valamint a házassággondozás áll a Dunamelléki Református Egyházkerület lelkésztovábbképzésének fókuszában Balatonszárszón.

A mostani lelkésztovábbképző több szempontból is különleges, egyrészt azért, mert a korábbiaktól eltérően nem egy, hanem párhuzamosan több témakörben hirdették meg, másrészt egy-egy alkalomba evangélikus lelkipásztorok is bekapcsolódnak. A kurzust ugyanis a Magyarországi Evangélikus Egyház Balaton parti üdülőjében tartják, ahol a reformátusok programjával egyidőben az evangélikusok is továbbképzésen vesznek részt; a szektákat tanulmányozzák.

Az előadás mint képzési forma nem bizonyult megfelelőnek a lelkésztovábbképzésben, ezért más – hatékonyabb és párbeszéden alapuló – kurzust tartunk – mondta az egyházkerület tanulmányi titkára. Szabó Gabriella hozzátette: 2006 őszétől mintegy háromszáz dunamelléki lelkipásztor vett részt továbbképzésen. Emlékeztetett arra is, hogy a református egyház zsinata tette kötelezővé a lelkésztovábbképzést, eszerint a lelkipásztoroknak hat év alatt kilencven kredit értékű képzést kell teljesíteni. Egy óráért egy kredit jár.

Szabó Gabriella szólt arról is, hogy a lelkipásztorok a gyülekezetépítéssel kapcsolatos kurzusokat preferálják leginkább, de legalább olyan fontos, hogy az esti kötetlen beszélgetéseken megbeszélhetik azokat a témákat, amelyekre más fórumokon nincs lehetőség.

A képzés résztvevői ellátogattak a Tihanyi Apátságba is, ahol Korzenszky Richárd bencés rendi szerzetes mutatta be a csaknem ezeréves kolostort.


A balatonszárszói, ötnapos kurzus képzési programján Pálhegyi Ferenc professzorral a lelkészházasságok témakörét, Németh Dávid professzorral és Mihalec Gábor lelkipásztorral a gyülekezeti házassággondozást, Dani Eszter és Lovas András lelkipásztorral pedig a nagyvárosi misszió és gyülekezetépítés kérdéseinek témakörét tárgyalja meg a harminchárom lelkipásztor. A továbbképzés péntek délután ér véget.

Fekete Zsuzsa
Fotó: Füle Tamás