Játék a hitoktatásban és presbitérium a gyülekezetépítésben

Továbbképzések a Dunamelléki Református Egyházkerületnél

A Dunamelléki Református Egyházkerület a 2009 - 2010 tanév II. félévében az alábbi kurzusokat ajánlja fel a kerületben szolgáló lelkipásztorok részére a lelkésztovábbképzés keretében:

2010 tavaszán indítandó kurzusaink:

A játék szerepe a hitoktatásban

A gyermekek és a fiatalok életének egyik legmeghatározóbb élménye a játék. Ezt a továbbképzést kifejezetten azoknak a kollégáinknak ajánljuk, akik vagy óvodás korú, vagy az általános iskola alsó tagozatába járó gyermekekkel foglalkoznak, és akár intézményi, akár gyülekezeti hitoktatás kapcsán találkoznak azzal a kérdéssel, hogyan tegyék még vonzóbbá, még érdekesebbé a hittanórákat, táborokat, gyülekezeti kirándulásokat a játék segítségével a kisgyermekek számára. A kurzus alapja a szakmai és módszertani tudás fejlesztése mellett a csoporttagok aktív részvétele, a módszerek, játékok és gyakorlatok személyes kipróbálása, a saját élmény megszerzése, az élmény megosztása és feldolgozása, majd pedig a tanulságok adaptálása.  A képzés ún. zárt csoportban zajlik, és két darab, egyenként három napos alkalomból, valamint ezt követően egy konzultációs napból áll. Alapvetően élményeken keresztül zajló továbbképzésről van szó, szituációs játékokkal, elemzésekkel, csoportmunkával, problémamegoldó feladatokkal.

A csoportba a mellékelt 1. sz. jelentkezési lapon lehet jelentkezni.

A csoport vezetője: Bányai Sándor pedagógus, művelődési és felnőttképzési szakember, közoktatási szakértő, animátor, szabadidő-szervező. Megszerezhető továbbképzési tanórák száma összesen: 46 tanóra.

A kerületben szolgáló lelkipásztorok részére ez a továbbképzés 8.000.-Ft, az összes további költséget a kerület fizeti, kivéve az utazás költségeit.

A létszám korlátozott, a jelentkezéseket azok sorrendjében tudjuk elfogadni.

2 x 3 NAPOS TOVÁBBKÉPZÉS

2010. április 28 - 30. (szerdától péntekig) - Galyatető

2010. szeptember 27 - 29. (h - sz) - Galyatető

2010. november 15 - Budapest (konzultációs nap)

 

 

 

Gyülekezetépítés - a presbitérium

 

2010. május 3 - 7. (hétfőtől péntekig) -  Galyatető

A csoport vezetője: Hézser Gábor professzor Előadók: Szabó István püspök, Gazda István esperes ( Tiszáninneni Ref. Ek.)

A továbbképzés során áttekintjük a kálvini útmutatás alapján a presbitériumok és külön-külön a presbiterek szerepét, feladatait, jogait és kötelezettségeit mind a hagyományos református gyülekezetek, mind a speciális területen működő egyházközségek szempontjából. Megvizsgáljuk a presbitériumok céljait, működésük sajátos vonásait, valamint kitérünk tipikus konfliktus- helyzetekre és azok gyakorlatban történő megoldási lehetőségeit is feltárjuk. A képzés jellege: kiscsoportokban (3-4 fő) történő intenzív munka.

Megszerezhető továbbképzési tanórák száma: 32 tanóra. A jelentkezés módja: írásban a mellékelt 2. sz. jelentkezési lap kitöltésével, amelyhez csatolni kell a befizetési csekk másolatát.

A kerületben szolgáló lelkipásztorok részére a továbbképzés 6.000.-Ft, az összes további költséget a kerület fizeti, kivéve az utazás költségeit.

A jelentkezéseket azok sorrendjében tudjuk elfogadni.

 


A regisztrációs díjat, azaz 6.000.-Ft összeget belföldi átutalási - a postahivatalokban található - postautalványon („rózsaszín csekk") kérjük befizetni a következő címre:

Jelentkezési cím:   DRE Püspöki Hivatal

1092 - Budapest Ráday u. 28.

A további részletekről a résztvevőket írásban értesítjük.

 

Jelentkezési határidő mindkét kurzusra:

2010. április 20.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Csatolt állományok