őszi kurzusok

A 2016. őszi kerületi továbbképzések

1) A HELYI GYÜLEKEZET MISSZIÓI KÜLDETÉSE

 

Időpontok: 2016. szeptember 29., október 20., november 10.

(csütörtökönként 9.00 – 17.00 óra között Budapesten)

 

Előadók:

Dr. Harmathy András

Dr. Lovas András

 

Megszerezhető kreditek: 18

(max létszám: 15 fő)

 

A háromnapos lelkész-továbbképzési kurzus a helyi gyülekezet küldetését állítja fókuszba gyakorlati gyülekezetépítési szempontok, valamint misszióteológiai reflexió által. A résztvevők olyan konkrét modellekkel találkoznak, amelyeken keresztül vizsgálat alá vetik a környezetet és a benne élő gyülekezeti szolgálat dinamikáját, majd missziológiai keretet vázolnak fel, amely segíti a témát saját helyzetükre alkalmazni. A gyülekezetek missziói struktúrái alapján mind gyakorlati, mind missziológiai szempontból vizsgáljuk a vezetés, a közösség, az evangelizáció kérdéseit. Mivel növekedést csak Isten adhat Igéje és Lelke által, a helyi gyülekezet küldetésének kulcseleme a megújult, a mai környezetben releváns igehirdetés, ezért a lelkészi szolgálat erre vonatkozó gyakorlatát is áttekintik a résztvevők.

A továbbképzés formája: előadások és kiscsoportos munka.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2016. SZEPTEMBER 25.

 

 

 

2) AZ EGYHÁZ ÉS IZRAEL FOGALMA ÉS KAPCSOLATA

RÓMA 9 -11

 

Időpontok: 2016. október 13., október 20., november 17.

(csütörtökönként 9.00 – 17.00 óra között Budapesten)

Előadó: Dr. Tatai István

 

Megszerezhető kreditek: 18

(Teljes időben történő részvétel esetén.)

 

Az előadó részletesen foglalkozik a messiási zsidóság történetével, a teológiai háttérrel és a lehetséges perspektívákkal az egyház és Izrael kérdéskörét tekintve.

 

Kié az Ígéret Földje?

 

Pál és a törvény kérdéskörének kapcsán áttekinti a kiújult szótériológiai vita idevonatkozó aspektusait.

 

A továbbképzés alkalmat ad arra a lelkészeknek, hogy átvilágítsák a Holokauszt kérdéskörét is, megvizsgálva annak teológiai felelősségvállalásával kapcsolatos felmerülő kérdéseket.

Eszkatológiai kitekintés a posztholokauszt teológiákban.

 

A továbbképzés formája: előadások és kiscsoportos munka.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2016. SZEPTEMBER 25.

 

 

 

3) ÚJ GYÜLEKEZETEK LELKIPÁSZTORAINAK TOVÁBBKÉPZÉSE

 

Időpont: 2016. október 2-5.

(vasárnaptól szerdáig)

Helyszín: Galyatető

 

Előadók: Dani Eszter

Böttger Antal

Dr. Harmathy András

Dr. Szabó István

 

Megszerezhető kreditek: 21

(Teljes időben történő részvétel esetén.)

 

Az utóbbi esztendők egyik legkedveltebb továbbképzési kurzusa azoknak a fiatal gyülekezeti lelkipásztoroknak szól elsősorban, akik minden évben részt vettek eddig is az új gyülekezetek szervezésével kapcsolatos képzésen. Ezúttal a textusválasztással kapcsolatos módszerek, lehetőségek, ötletek és ezt a kérdéskört érintő gyakorlati tapasztalatok átvilágítására kerül sor.

 

A kurzus résztvevői az alábbi témaköröket is vizsgálják: igehirdetés szekuláris közegben, kauzális prédikációk, református igehirdetés alappillérei, evangelizáció mint a nem hívők igei megszólítása.

 

A továbbképzés formája: előadások és kiscsoportos munka.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2016. SZEPTEMBER 25.

Jelentkezési cím: bottger.antal@reformatus.hu

 

 

 

4) AZ EGYHÁZ AZ ÖNKÉNYURALMAK SZORÍTÁSÁBAN (1938 – 1956)

 

Időpont: 2016. NOVEMBER 7 – 10.

(hétfő déltől csütörtök délig)

 

Helyszín: MÁTRAHÁZA

 

Előadó: Kiss László

 

Megszerezhető kreditek: 24

(Teljes időben történő részvétel esetén.)

 

Egyházunk sajátos és addig nem tapasztalt kihívások elé nézett a második világháború kezdetére szellemi és társadalmi értelemben egyaránt. Létét fenyegette az egymásnak feszülő nácizmus és bolsevizmus és ebben a feszültségben kellett (volna) betöltenie iránymutató és lelkigondozói hivatását. Hogyan használta ki az egyre szűkülő mozgásteret, hogyan küzdött az evangélium szabadságáért, a nemzetért?

 

A kurzuson felidézzük a korszak társadalmi körülményeit, a területnyereségeket és hatásukat, a zsidótörvényeket, valamint a háború eseményeit. Számba vesszük az egyház létfeltételeinek radikális megváltozását 1945 után, az alkotmányos küzdelmet és annak eredményeit. Elengedhetetlen a kiépülő diktatúra egyházpolitikájának és az egyházi élet túlélési stratégiájának átvilágítása is.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2016. SZEPTEMBER 25.

 

 

5) A HIT

 

Időpont: 2016. NOVEMBER 7 – 10.

(hétfő déltől csütörtök délig)

 

Helyszín: MÁTRAHÁZA

 

Előadók: Dr.Borsi Attila

Dr.Pap Ferenc

Dr.Béres István József

Dr.Pásztori-Kupán István

 

Megszerezhető kreditek: 24

(Teljes időben történő részvétel esetén.)

 

A dogmatika tárgykörében a személyes, a közösséget formáló, a narratív és a kontextusban megszólaló hit kérdéseivel foglalkoznak a résztvevők. Reformátori örökségünk alappillérei mellett a hitértelmezés mai aspektusait is áttekintik az alábbi témák érintésével:

 

- a hit mint bibliai kritérium

- a személyes hit

- a megszólított hit: óegyházi tanulságok

- kontextusban megszólaló hit –nyilvános relevancia

- a hit kommunikációja – kommunikatív hit

- a hit narratívája

- H. Richard Niebuhr munkássága.

 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2016. SZEPTEMBER 25.

 

 

A lelkésztovábbképzési kurzusok egységes regisztrációs díja: 6.000.-Ft/fő/kurzus.

 

Kérjük, hogy a regisztrációs díjat az alábbi számlaszámra utalja át a kurzus címének és időpontjának megjelölésével:

 

Dunamelléki Református Egyházkerület:

 

10405004-00026929-00000006

 

Kitöltött jelentkezési lapját elektronikus formában a következő címre várjuk:

 

szabog@raday28.hu

 

KÖSZÖNJÜK!

 

 

Csatolt állományok