A zsinat határozata a lelkésztovábbképzésről

Az érdeklődő a mellékelt dokumentumban olvashatja zsinatunk lelkésztovábbképzésre vonatkozó határozatát.

Csatolt állományok