Dr. Tőkéczki László egyházkerületi főgondnok 2018. január 8-án elhunyt

Elhunyt Hamar Istvánné ny. szolnoki lelkipásztor

Főjegyzőt választottak Dunamelléken

Elhunyt Szabó Péter ny. cecei lelkipásztor

Elhunyt Cseri Kálmán ny. pasaréti lelkipásztor

Elhunyt dr. Szabó Andor ny. hencidai lelkipásztor

Pánczél Tivadar ny. lelkipásztor temetése 2016. november 5-én lesz Pilisszentivánon

Szél János ny. lelkipásztor temetése 2016. október 1-jén lesz Kecskeméten

Elhunyt Szél János

Szolgálati közlemény

Elhunyt Tariska Zoltán nyugalmazott lelkipásztor

Elhunyt Krizner Zoltán lelkipásztor

Elhunyt Pásztor Jánosné

Veszelka Tamás temetése

Elhunyt Szabó Mihályné ny. mohácsi lelkipásztor

Hegedűs Béla lett a lelkészi főjegyző Dunamelléken

Az Egyházkerületi Választási Bizottság közleménye

Elhunyt Lakatos Tibor gyömrői lelkipásztor