2012. december 12., szerda - Kardos Ábel Nyomtat Elküld Olvasási nézet

A Dunamelléki Egyházkerület vezetői a karácsonyi kampányfilmről

Egyházkerületünk esperesi-gondnoki testülete 2012. december 12-én, Budapesten tartotta soros tanácskozását. Ezen az értekezleten állásfoglalás született az "afiu.hu" karácsonyi kampány-anyagról, amely az MRE Zsinatának Elnökségéhez küldött levélben olvasható.

Az eredeti dokumentum a csatolt file-ban tekinthető meg, a szövege pedig itt olvasható.

Főtiszteletű

MRE Zsinat Elnöksége

B u d a p e s t

Főtiszteletű Elnökség!

A Dunamelléki Református Egyházkerület esperes-gondnoki értekezlete a mai napon megtekintette és megvitatta a Magyarországi Református Egyház karácsonyi „társadalmi kampányá”-nak interneten, közelebbről a református.hu-n látható filmjét és a filmhez kapcsolódó egyéb internetes anyagokat.

Esperes-gondnoki értekezletünk a leghatározottabban kéri „A fiú” című alkotás és a hozzákapcsolódó anyagok haladéktalan eltávolítását. Indokaink a következők:

A kampányfilm nem a református egyház illetékes döntéshozó testületeinek tudtával és egyetértésével készült, és került fel egyházunk hivatalos honlapjára. Az esperes-gondnoki értekezleten többen, akik az Elnökségi Tanács ülésén részt vettek, beszámoltak arról, hogy ezt a filmet nem látták, s ehhez felhatalmazást nem adtak. Miután azonban a film arrogáns és giccses tartalma, megbotránkoztatásra okot adó üzenete nem fejezi ki egyházunk konszenzusát a karácsony valósága és üzenete kapcsán, nem lehet az egész református egyház karácsonyi üzeneteként bemutatni, és a honlapunkon szerepeltetni. Továbbá, a film és a hozzá kapcsolódó anyagok erőszakos kontextualizálása meghamisítja a bibliai üzenetet, és súlyos ellenérzéseket válthat ki egyházunk tagjaiból. Nem tudjuk méltányolni azt a szándékot, amely egy meghökkentő filmmel akarja az olvasókat és nézőket a karácsony üzenete iránti érdeklődésre felébreszteni, mert a meghökkentés már-már a blaszfémia határát súrolja, sőt némelyek szerint át is lépi. Egyedül csak az menti a tévelygés bűne alól, hogy annyira giccsesre sikeredett, mint éppen az összes olyan karácsonyi giccs, amely ellen oly annyira harcol. Mi csak azt kérdezzük, amit kétezer év óta kérdez ámulattal minden keresztyén a betlehemi jászolbölcső titka kapcsán, hogy miért lett Isten emberré? Erre a film és a hozzá kapcsolódó anyagok meg sem kísérelnek választ adni, s ezzel félrevezetik azokat, akik innen vennének tájékozódást.

Határozottan és tisztelettel kérjük tehát e kampány-anyag eltávolítását, mert semmilyen módon nem fejezi ki és nem is fejezheti ki Jézus Krisztus református anyaszentegyházának karácsonyi üzenetét, sem a Szentírás szerint, sem hitvallásaink értelmében.

Tisztelettel az esperes-gondoki értekezlet tagjai:

Budapest, 2012. december 12.

 

Csatolt dokumentumok:

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Kapcsolat

Látogatók ma: 1147, összesen: 1896854

naptár